Ben jij een Drifter, Lifer of Hobbyist? De 5 meest voorkomende loopbaan strategieën.

Tegenwoordig is het idee van een ‘baan voor het leven’ voor veel mensen niet meer mogelijk maar ook niet meer wenselijk. In veel Europese landen, is één-derde tot de helft van de werkenden in tijdelijke dienst of zzp-er. De manier waarop mensen hun carrière vormgeven kan dus op veel verschillende manieren. De manier hoe jij je verbindt aan werk en je carrière is flink veranderd ten opzichte van hoe je ouders en grootouders dat deden. In deze blog de 5 meest voorkomende  loopbaanstrategieën

Drifters: De drifters lijken richtingloos en niet ambitieus. Soms lijken ze zelfs niet in staat om een tijd een baan te behouden, maar ze zijn flexibel en kunnen zich aanpassen, juist doordat ze zo vaak een nieuwe baan starten. Drifters zijn vaker positief, avontuurlijk en experimenteel.

Lifers: De lifers zijn het tegenovergestelde van drifters. De eerste baan of werkgever van een lifer is ook zijn laatste. Al hebben ze hun eerste baan wellicht niet heel zorgvuldig gekozen, ze vestigen zich voor hun hele werkzame leven op dezelfde plek. Ook al lijkt het een goede strategie als ze in een groeiend bedrijf werken, het is meer een risicovol spel tussen een hoog risico en veel veiligheid. Als een bedrijf moet krimpen of gaat reorganiseren, zijn ze niet heel makkelijk te herplaatsen. Lifers zijn loyaal en risico avers. Ze lopen het risico ontslagen te worden als de performance belangrijker wordt gevonden dan senioriteit.

Hoppers: De hopper is een carrièreladder-expert. Ze beklimmen korte carrièreladders heel snel, maar glijden uit over de slangenkuil als ze van baan veranderen in de zoektocht naar iets beters. Ze missen de lange termijnvisie van een planner, die zijn hele reis al heeft uitgedacht. De hopper maakt (te) snel zijn keuze voor een overstap bij een volgende kans in zijn of haar carrière, gebaseerd op te weinig kennis.   

Planners: Planners hebben duidelijke doelen, soms zijn die echter té ambitieus. Ze kunnen prima verwoorden waar ze willen staan in hun loopbaan bij de belangrijkste mijlpalen in hun leven (30, 40, 55 of 60). Ze kunnen zelf headhunters benaderen, solliciteren regelmatig voor banen en updaten hun CV regelmatig. Planners zijn zeer gecommitteerd aan hun loopbaanontwikkeling en begrijpen het belang van het opbouwen van een goed portfolio.

Hobbyisten: De hobbyisten zijn meesters van de portfolio strategie. Soms zijn het SOBO’s (Shoved Out, Better Off), maar velen raken uiteindelijk in de ban van zelfontwikkeling. Ze refereren aan de observaties van een priester aan het sterfbed van velen, waar niemand zei ‘ik zou willen dat ik meer tijd had besteed op kantoor’. De hobbyist kan kiezen voor vroege pensionering, als consultant aan de slag gaan of simpelweg de kwaliteit van leven belangrijker vinden dan de corporate rat race. Dit maakt ze interessante mensen maar niet altijd gecommitteerd aan het bedrijfsbelang. Werk is een hobby voor deze mensen.

Bron: Furnham A., The psychology of behavior at work

Zoals je ziet heeft elke loopbaanstrategie voor- en nadelen en wellicht herken jij je in een combinatie van strategieën. Ook kan het dat je jouw strategie helemaal niet leuk vindt en dat je een andere strategie wil volgen. Weet je niet hoe je dat aan moet pakken en wil je daar eens over sparren? Neem gerust contact op. 

leonie@emotivators.nl